Info från styrelsen

Bostadsrättsföreningen Skogåsen

i Västerås


FASTIGHETSSERVICE HOS BRF. SKOGÅSEN 

Skador eller dålig funktion inne i lägenheterna som rör vatten och vattenkranar,

avlopp och toaletter, el och uppvärmning eller andra brister, skall anmälas direkt

till bolaget som sköter vår fastighetsservice, Tholins fastighetsservice - telefonnummer

finns på namntavlan i ditt trapphus!

Föreningen har också driftsavtal med Mälardalens bostadsrättsförvaltning (MBF) för den

administrativa  skötseln av föreningen (ekonomi mm).


Här nedanför finns namn, bostadsadress och mobil-numret till medlemmarna i vår styrelse.

Medlemmarna i styrelsen hjälper i fortsättningen till att lösa eventuella problem, som kan uppstå,

som störningar i boendet, frågor runt vindar, källare eller parkeringar, för att ta några exempel.


Information om ansvarsfördelningen inom styrelsen för föreningen:

 

Herbert Söderling                    Åsgatan 4 A  Tel 070 455 56 06  (Ordf)

Lena Fryksell                           Åsgatan 4 D   Tel 070 773 69 44  (Sekr)

Gunnar Lindén                        Åsgatan 4 D   Tel 070 580 88 50  (Ekonomifrågor)

Jan Pettersson                        Åsgatan 4 E    Tel  070 532 03 32 (Parkeringsfrågor)

Inger Holmberg Wandfelt       Åsgatan 4 A    Tel 070 890 04 55  (Allmänna frågor)


Suppleanter:

Anna-Karin Walther                Åsgatan 4L    Tel 070 644 20 69

Andreas Albexon                    Åsgatan 4A    Tel 070 467 64 99


Här är ingen hyresgäst — vi är alla medlemmar i vår förening!

Generellt informationsmaterial från styrelsen - klicka här!
Alla medlemmar har ett bostadsrättsförsäkringstilläggg som föreningen tecknat och betalar:

Allmän information

Försäkringsvillkor