Styrelsen

Bostadsrättsföreningen Skogåsen

i Västerås


Styrelsens adresser och kontaktmöjligheter 2016


Ledamöter:


Herbert Söderling, Åsgatan 4A, 72463 Västerås  Mobil 0704 555 606    Mail: herbertsod@gmail.com


Lena Fryksell, Åsgatan 4D, 724 63 Västerås        Mobil 070 773 69 44   Mail: lena.stina@live.se


Gunnar Lindén, Åsgatan 4D, 72463 Västerås      Mobil 070 580 88 50   Mail: gunnar.linden@me.com


Inger Holmberg Wandfelt, Åsgatan 4A, 724 63 Västerås   Mobil 070 890 04 55  Mail: holmberg.inger@tele2.se


Jan-Åke Pettersson, Åsgatan 4E, 724 63 Västerås     Mobil  070 532 03 32  Mail: jan-ake.pettersson@telia.comSuppleanter:


Anna-Karin Walther, Åsgatan 4L, 724 63 Västerås  Mobil  070 644 20 69  Mail: akmendenhall@hotmail.com


Andreas Albexon, Åsgatan 4A, 724 63 Västerås     Mobil  070 467 64 99  Mail: albexon@kth.se
 
  


 


: