Arb.fördeln i styrelsen

Kontakter.


Styrelse:

Ordförande: Fredrik Andersson. Parkeringsfrågor. Hemsidan. Allmänna frågor. Kontaktperson för föreningen.


Sekreterare: Lena Fryksell Söderlund. Frågor om avfallshantering. Allmänna frågor.

Ledamot: Karin Stålhammar. Gästrummrt. Allmännna frågor.


Ledamot: Patric Hjort. Fastigheter. El, värme,vattte. Allmännna frågor.


Vakant


Suppleanter:


Linn Westin. Allmännna frågor.


Elisabet Westman- Allmännna frågor.


Kontaktuppgifter - se sidan Styrelsen o