Info från styrelsen

FASTIGHETSSERVICE HOS BRF. SKOGÅSEN 

Skador eller dålig funktion inne i lägenheterna som rör vatten och vattenkranar,

avlopp och toaletter, el och uppvärmning eller andra brister, skall anmälas direkt

till bolaget som sköter vår fastighetsservice, Tholins fastighetsservice - telefonnummer

finns på namntavlan i ditt trapphus!

Föreningen har också driftsavtal med Mälardalens bostadsrättsförvaltning (MBF) för den

administrativa  skötseln av föreningen (ekonomi mm).


På sidan Styrelsen finns namn, bostadsadress och mobil-nummer till medlemmarna i vår styrelse.

Medlemmarna i styrelsen hjälper till att lösa eventuella problem, som kan uppstå. Du kan också

kontakta vår fastighetsförvaltare, Tholins fastighetsservice, om du behöver hjälp av praktisk natur

- telefonnummer finns på anslagstavlan i alla trapphus.

Uppdaterat "Generellt informationsmaterial" -  från styrelsen januari 2024

Här viktig information om vad som gäller för allamedlemmar och boende

i Brf Skogåsen för att vi ska få det så trivsamt som möjligt.Vi har gått igenom och uppdaterat våra skyddsrum. Information om våra tre skyddsrum - klicka här

VIKTIG INFORMATION!!

Sopsortering - läs informationen - klicka här.

Information angående utveckling av brandskyddet - Klicka här.

Alla medlemmar har ett bostadsrättsförsäkringstilläggg som föreningen tecknat och betalar:

Allmän information

FörsäkringsvillkorInfo ang. låssystemet: Om besökare eller du själv använder porttelefonen - tryck på siffran 5 på din telefon för att låsa upp portdörren.