Styrelsen

Styrelsens adresser och kontaktmöjligheter 2023/24


Ledamöter:

Fredrik Andersson, Åsgatan 4D, 724 63 Västerås, Mobil: 073 021 76 61 Mail: fredrik.andersson709@gmail.com


Lena Fryksell Söderlund, Åsgatan 4D, 724 63 Västerås,  Mobil: 070 773 69 44   Mail: lena.stina@live.se


Karin Stålhammar, Åsgatan 2A, 724 63 Västerås Mobil: 070 924 14 81 Mail: kstalhammar@gmail.com


Patric Hjort, Åsgatan 4K, 724 63 Västerås Mobil: 073 420 29 35   Mail: patric_hjort@hotmail.com


Vakant


Suppleanter:

Linn Westin, Åsgatan 4C, 724 63 Västerås, Mobil: 070 351 41 01  Mail: linn.westin@gmail.com


Elisabeth Westman, Åsgatan 2C, 724 63 Västerås, Mobil: 070 351 41 01  Mail: elisabeth.westman@ntf.se

   


 
  


 


: